Onze uitgangspunten

Om duidelijkheid te geven over onze gedroomde woonomgeving hebben we onze (voorlopige) uitgangspunten voor ‘Buitengewoon’ wonen op papier gezet. 


 • Niet anoniem wonen, maar wonen in een omgeving waar men elkaar kent.

 • Naoberschap; naar elkaar omkijken zonder bemoeizucht.

 • Naar elkaar omzien, maar (mantel)zorg is voor de professionals.

 • Delen van de dingen die we niet vaak nodig hebben, bijv. (tuin)gereedschap.

 • Gezamenlijke voorzieningen, zoals een ontmoetingsruimte, logeerruimte, klusruimte, (moes)tuin

 • Voldoende privacy.

 • De mogelijkheid om dingen samen te doen, maar geen verplichting.

 • Dichtbij station, zorgvoorzieningen en winkels.

 • Prettige, lichte, levensloopbestendige woning.

 • Ecovriendelijke materialen.

 • Energieneutraal (minstens).

 • Een bouwstijl die de gemeenschappelijkheid weerspiegelt, bijvoorbeeld rondom een erf.

 • (Huis)diervriendelijk.