top of page

Er is nog plaats!

Nieuwe bewoners zijn welkom

We zijn volop bezig in het ontwikkeltraject. Dat betekent dat we aan de ene kant bezig zijn om te zorgen dat we die mooie plek op Brainport Smart District krijgen en aan de andere kant zijn we druk bezig onze toekomstige woonomgeving vorm te geven. 

In onze ontwikkelgroep is nog plaats voor mensen die onze visie onderschrijven en met ons samen onze woontoekomst vorm willen geven. Wil je meer weten, stuur dan een mail naar buitengewoonwonen@kpnmail.nl of neem contact op met Kilimanjaro Wonen.  Onder het tabblad "Ontwerp" staan plattegronden van de nog beschikbare appartementen.

Om deel te nemen doorloop je de onderstaande stappen:

  • je meld je aan als belangstellende;

  • je maakt kennis met de deelnemers tijdens een informele bijeenkomst;

  • je neemt deel aan een CPO-presentatie van Kilimanjaro;

  • je wordt vriend van Kilimanjaro;

  • je woont een algemene ledenvergadering (ALV) bij;

  • je ondertekent de deelnameovereenkomst.

Als je bovenstaande stappen doorlopen hebt ben je formeel deelnemer aan de ontwikkelvereniging en kom je in aanmerking voor een van de dan nog beschikbare appartementen.bottom of page