top of page
plek2.jpeg

Brainport Smart District

Kwaliteit van leven staat voorop

Brainport Smart District wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige  omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor vervoer, gezondheid, energieopwekking en -opslag en circulair bouwen. Ook spelen de bewoners een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Dit nieuwe deel van Brandevoort wordt gebouwd ten noorden van de spoorlijn Helmond-Eindhoven.​

Brainport Smart District wordt opgezet volgens de volgende ontwerpprincipes:

 1. Circulair. We bouwen zo veel mogelijk met materialen die duurzaam zijn of die al een keer gebruikt zijn. Ook zijn de water- en voedselketen, zorg en energiesystemen duurzaam ontworpen.
   

 2. Participatie. Bewoners ontplooien nieuwe initiatieven en ONTDEKKEN nieuwe vormen van (samen)wonen. Iedereen kan meedoen! 
   

 3. Veilige wijk. Alle inwoners moeten kunnen meedoen.  Sociale samenhang draagt bij aan een buurt die veilig is en waar mensen zich veilig voelen.
   

 4. Gezonde wijk. Preventie, gezond (lokaal geproduceerd) voedsel, gezondheidszorg in de buurt en een schone en groene omgeving, dat vindt iedereen tegenwoordig belangrijk. Een omgeving die uitnodigt tot beweging zorgt ook voor meer onderling contact tussen bewoners.
   

 5. Digitale wijk. Bewoners hebben de zeggenschap en keuzevrijheid over hun data. Data in de wijk en in het eigen huis geven inzicht op allerlei terrein. Nieuwe concepten en een goede privacybewaking leren ons hoe data ons ten dienste staat.
   

 6. Mobiele wijk. Je elektrische auto delen en bij een mobility hub opladen, nieuwe concepten op vervoersgebied uitproberen. Dat alles gaan we in Brandevoort uitproberen. Want iedereen vindt milieu belangrijk en wil meedenken over flexibeler en minder duur vervoer.
   

 7. Wijk met energie. De energie die opgewekt wordt, is duurzaam. Je wekt als bewoner zelf voor een deel je energie op en de extra energie deel je in de wijk.     

 8. Wijk met water.  Bij extreme buien moet regenwater zonder schade worden opgevangen en het gebruik van drinkwater wordt beperkt door inzet van regenwater en hergebruik van grijs water.

bottom of page