top of page
220530 BSD buitengewoon concept VO - scene 16.png

Waar staan we nu

  • We zijn geland op een van de ‘vlekken’ in het gebied en voor dit deel van het gebied is een verkavelingsplan gemaakt. Met dit verkavelingsplan zijn we erg in onze nopjes, want we komen áán het park te zitten, met het station en winkels op loopafstand. 

  • In 2019 is onze ontwikkelvereniging opgericht, zodat we een formele status hebben met een bestuur en de benodigde overlegstructuur.

 

  • ​​In juli 2021 hebben we een aannemer geselecteerd die de bouw van het complex op zich gaat nemen. Het vroegtijdig inschakelen van de aannemer heeft als voordeel dat hij in de ontwerpfase met ons meedenkt over slimme en financieel verstandige keuzes. 

 

  • We hebben op 15 juli 2021 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente getekend. Dit betekent dat onze bouwlocatie bekend is en dat we afspraken hebben over de grondprijs. Een belangrijke mijlpaal in ons bouwtraject!

  • We zijn begonnen met inspirerende architectuur-workshops onder leiding van architect Magdaleen Kroeze om na te denken over de indeling van de appartementen, de gezamenlijke voorzieningen en de vormgeving van het gebouw. 

  • In juli 2022 is ons voorontwerp vastgesteld en goedgekeurd door het kwaliteitsteam van BSD. We kunnen nu verder met de uitwerking tot definitief ontwerp. Tot eind september is het voor kandidaatdeelnemers nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de indeling van de appartementen.

  • In maart 2023 is onze omgevingsvergunning verleend zodat we verder kunnen met uitwerking van de details. 

  • In mei 2024 zijn we eigenaar geworden van ons perceel en kan de aannemer volop verder met de voorbereiding van de bouw. We verwachten half augustus de bouwactiviteiten te starten.

bottom of page