top of page

Buitengewoon heet je van harte welkom

prossten op grondaankoop.jpg

Wonen in Brandevoort Noord

Welkom op de website van CPO Buitengewoon. Buitengewoon is een bouwplan met 15 appartementen en wordt ontwikkeld in de nieuwe wijk ten noorden van Brandevoort.

Dit gebied is een nieuw te ontwikkelen wijk direct ten noorden van de wijk Brandevoort in Helmond.  Deze wijk wordt gekenmerkt door een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en participatie.

 

“In de wijk gaan wij als toekomstige bewoners in een CPO-project samen 15 appartementen bouwen met buitengewone extra faciliteiten, zoals een ontmoetingsruimte, een gezamenlijke tuin, een fietsenstalling, een klusruimte en individuele eigen inbreng per woning.”


“Alle woningen worden circulair gebouwd en zijn minstens energieneutraal. Voor alle toekomstige bewoners betekent buitengewoon wonen aandacht voor gemeenschapszin en een gezonde leefomgeving.”

We verwachten dat het gebouw eind 2025 gereed is.

Van de 15 te ontwikkelen appartementen zijn er nog een paar te koop.

Maak kennis met Buitengewoon

Regelmatig organiseren wij voor belangstellenden een wandeling naar de bouwlocatie. Je krijgt dan een indruk van de toekomstige woonomgeving en het biedt de mogelijkheid om op een informele manier kennis te maken met de deelnemers aan ons project.

Wilt u geheel vrijblijvend deelnemen aan deze bijeenkomst stuur dan een mail naar Buitengewoonwonen@kpnmail.nl.

Gemeente besluit tot andere ontwikkeling!

Begin oktober 2023 heeft de gemeente Helmond besloten de ontwikkeling van Brainport Smart District stop te zetten. Dit betekent niet dat ons bouwplan van de baan is. Ons plan gaat in ongewijzigde vorm door. Het gemeentebesluit heeft wel effect op de omgeving van ons gebouw en het innovatieve karakter van de wijk. Zo wordt afgestapt van het voornemen om auto's uit de wijk te weren en parkeren alleen mogelijk te maken aan de rand van de wijk. Ook staat de omvang van het aan te leggen park ter discussie. De pioniersvereniging treedt in overleg met de gemeente om de door ons gewenste woonomgeving zoveel mogelijk in stand te houden.

ondertekening deelnemers op 20 december 2023.jpg

Zie hier een introductie over onze wijk

bottom of page